Treballant per al benestar de les aus

logo-foundation
Finalitats fundacionals

La Fundació Psittacus és l'expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de la companyia Psittacus Catalonia SL que n'és la fundadora. Amb aquest propòsit, la Fundació perseguirà finalitats de caràcter mediambiental, de benestar animal, de foment de l'avicultura, educatives, socials, científiques i de caràcter històric; vinculades d'una manera o altra al món de les aus.

Àmbits d'actuació

  • Mediambiental i de conservació
  • De benestar animal
  • De foment de l'avicultura responsable i sostenible
  • Educatiu i de sensibilització
  • Social i de la salut associats a la convivència amb aus
  • Científic i de foment de la recerca
  • De foment de la recerca històrica

Projectes

EOLOPHUS ROSEICAPILLA
EOLOPHUS ROSEICAPILLA

Desenvolupament de nous protocols d'incubació artificial i criança integral d'aquesta espècie.
Iniciat el 2021. En curs.

COMPREHENSIVE REARING MODEL
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL

Desenvolupament d'un nou model per a la criança integral de polls de psitàcid.
Iniciat el 2021. En curs.

Photography by Noyolcont
ARA MACAO CYANOPTERA

Suport al programa de cria en captivitat i reintroducció d'aquesta espècie. Selva Lancandona (Mèxic).
Iniciat el 2021. En curs.

Photography by Klaus Roggel
APUS APUS

Desenvolupament d'aliments complets per a la cria manual de polls de falciot negre.
Iniciat el 2021. En curs.

NYMPHICUS HOLLANDICUS
NYMPHICUS HOLLANDICUS

Actualització dels protocols d'incubació artificial i criança integral d'aquesta espècie. Inici i finalització previstos pel 2022.

Photography by Tom Mackenzie
AMAZONA VITTATA

Suport al programa de cria en captivitat i reintroducció d'aquesta espècie. Possible desenvolupament d'un aliment complet específic.
Inici previst pel 2022.

Contacte