Treballant per al benestar de les aus

logo-foundation
Finalitats fundacionals

La Fundació Psittacus és l'expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de la companyia Psittacus Catalonia SL que n'és la fundadora. Amb aquest propòsit, la Fundació perseguirà finalitats de caràcter mediambiental, de benestar animal, de foment de l'avicultura, educatives, socials, científiques i de caràcter històric; vinculades d'una manera o altra al món de les aus.

Àmbits d'actuació

  • Mediambiental i de conservació
  • De benestar animal
  • De foment de l'avicultura responsable i sostenible
  • Educatiu i de sensibilització
  • Social i de la salut associats a la convivència amb aus
  • Científic i de foment de la recerca
  • De foment de la recerca històrica