PROJECTE
CISSA CHINENSIS
Desenvolupament d'un pinso en format de gel que possibiliti als exemplars captius de Cissa chinensis expressar la coloració verda del plomatge que els és pròpia com a espècie
ÀMBIT DEL PROJECTE: Mediambiental i de conservació
LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Centre de cria Son Comte

PROPOSTA

Abril de 2023

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

La coloració de Cissa chinensis en estat silvestre és predominantment verda. Contràriament, els exemplars captius presenten una coloració blau turquesa. Tot sembla indicar, que aquest canvi de coloració està motivat per l'insuficient contingut de luteïna de la dieta subministrada en captivitat.

OBJECTIUS

Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'un aliment que permeti l'aportació de la quantitat de luteïna suficient a la dieta, com perquè els individus captius d'aquesta espècie recuperin la seva coloració original.

RESULTATS ESPERATS
  • Estandardització d'un aliment prou apetent com perquè els exemplars de Cissa chinensis l'ingereixin voluntàriament.
  • Recuperació de la coloració verda del plomatge, original de l'espècie.
PLANTEJAMENT

Es preveu desenvolupar i subministrar un pinso en format de gel, sobre una base de farina càrnia i/o farina de Tenebrio molitor. En primera instància es formularà el pinso amb un contingut el luteïna de 100 ppm.

home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs