Entitats col·laboradores

Universidad Pablo Olavide
Projectes: Psittacus erithacus
Pàgina web: upo.es
Veure més
CSIC Estación Biológica de Doñana
Projectes: Psittacus erithacus
Pàgina web: ebd.csic.es
Veure més
Forestal Catalana SA
Projectes: Lanius minor
Pàgina web: forestalcatalana.gencat.cat
Veure més
Fundació Natura Parc
Projectes: Apus apus, Ramphastidae
Pàgina web: fundacionaturaparc.com
Veure més
Psittacus Catalonia SL
Projectes: Apus apus, Eolophus roseicapilla, Ara macao cyanoptera, Nymphicus hollandicus, Pyrrhura molinae, Coturnix, Ramphastidae, Lanius minor, Cissa chinensis, Psittacus erithacus
Pàgina web: psittacus.com
Veure més
Psittacus USA, Inc
Projectes: Ramphastidae
Pàgina web: psittacus.com/psittacus-usa
Veure més
Albert Clemente (Ocells.net)
Projectes: Pyrrhura molinae, Nymphicus hollandicus
Pàgina web: ocells.net
Veure més
Centre de cría Son Comte
Projectes: Cissa chinensis
Veure més
Centre d'élevage de Gris du Gabon
Projectes: Eolophus roseicapilla
Pàgina web: elevage-grisdugabon.com
Veure més
Las Guacamayas
Projectes: Ara macao cyanoptera
Pàgina web: lasguacamayas.org.mx
Veure més