Entitat Col·laboradora

Psittacus Catalonia SL

Projectes compartits
Apus apus
Desenvolupament d'un aliment complet per a la cria manual de polls de falciot negre.
Iniciat el 2021.
Finalitzat; en procés d'anàlisi i interpretació de resultats.
Veure més
Eolophus roseicapilla
Desenvolupament de nous protocols d'incubació artificial i criança integral.
Finalitzat; en procés d'anàlisi i interpretació de resultats.
Veure més
Ara macao cyanoptera
Suport al programa de cria en captivitat i reintroducció d'aquesta espècie. Selva Lancandona (Mèxic).
Iniciat el 2021. En curs.
Veure més
Nymphicus hollandicus
Actualització dels protocols d'incubació artificial i criança integral d'aquesta espècie.
Iniciat el 2022. En curs.
Veure més
Pyrrhura molinae
Desenvolupament de nous protocols d'incubació artificial i criança integral d'aquesta espècie.
Iniciat el 2022. En curs.
Veure més
Coturnix
Desenvolupament d'un nou protocol per a l'alimentació neonatal de polls precocials.
Previst per 2023.
Veure més
Ramphastidae
Desenvolupament d'un nou protocol per a la cria a mà de polls d'aquesta família.
Previst per 2023.
Veure més
Lanius minor
Desenvolupament i implementació d’una dieta de manteniment per a l’estoc captiu de trenca (Lanius minor) del Centre de Fauna Vallcalent, en base a aliments complets en format de gel.
Veure més
Cissa chinensis
Desenvolupament d'un pinso en format de gel que possibiliti als exemplars captius de Cissa chinensis expressar la coloració verda del plomatge que els és pròpia com a espècie
Veure més
Psittacus erithacus
Avaluació "in situ" de l'estatus poblacional del lloro gris de cua vermella.
Veure més
Més informació
Contacta amb el nostre col·laborador