PROJECTE
LANIUS MINOR
Desenvolupament i implementació d’una dieta de manteniment per a l’estoc captiu de trenca (Lanius minor) del Centre de Fauna Vallcalent, en base a aliments complets en format de gel.
ÀMBIT DEL PROJECTE: Mediambiental i de conservació
ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

El Centre de Fauna Vallcalent, gestiona des de fa anys el programa de cria en captivitat i reintroducció de la trenca (Lanius minor) a Catalunya. Per a això, compta amb un un planter de cria important, que es preveu incrementar en els pròxims anys.
La dieta subministrada a aquests animals fins a aquest moment, tot i que eficaç, comporta alguns inconvenients: un elevat cost quant als aliments a subministrar, un elevat cost quant als requeriments de temps necessaris per a la seva preparació i subministrament, i una insuficient versatilitat a l'hora de formular de manera precisa la seva composició nutricional.

OBJECTIUS

Aquest projecte té com a objectiu l'optimització dels protocols de maneig alimentari d'aquesta espècie, així com la millora de les característiques nutricionals de la dieta pròpiament dita.

RESULTATS ESPERATS
  • Simplificació i protocol·lització del maneig alimentari
  • Reducció dels costos d'alimentació
  • Reducció dels costos de mà d'obra
  • Millora de les característiques nutricionals de la dieta
  • Millora del benestar dels animals
  • Millora dels resultats reproductius
PLANTEJAMENT

Es preveu desenvolupar un pinso de manteniment en format de gel, sobre la base de farina de Tenebrio molitor i que tingui les característiques nutricionals desitjades.
Per a això, en primer lloc caldrà verificar l'acceptació d'aquest format d'aliment per part dels animals.
A partir d'aquest moment s'iniciarà l'experiència pròpiament dita amb el subministrament d'una primera versió de la dieta desenvolupada, a successius grups d'exemplars seleccionats per la seva representativitat del conjunt del planter de cria, i el posterior seguiment i avaluació de resultats.

home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs