PROJECTE
NYMPHICUS HOLLANDICUS
Desenvolupament de nous protocols d'incubació artificial i cria manual per a Nymphicus hollandicus
ÀMBIT DEL PROJECTE: Avicultura i conservació
LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Seu de Psittacus Catalonia a Sant Antoni de Vilamajor. Instal·lació de nursería dedicada a projectes de la Fundació.

PROPOSTA

Març de 2022

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

Malgrat tractar-se d'una espècie molt comuna en captivitat, les carolines són especialment difícils de criar manualment quan això es pretén fer des d'edats molt primerenques.
Delimitar el perquè d'aquesta dificultat i definir un protocol de cria manual reeixit, pot donar lloc a coneixements aplicables a espècies més "valuoses" des del punt de vista del seu grau de protecció.
De la mateixa manera, la definició d'un correcte protocol d'incubació artificial per a aquesta espècie, pot constituir una font d'informació aplicable a altres espècies, especialment cacatues.

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén definir els protocols d'incubació artificial i de cria manual per a aquesta espècie. Especialment pretén donar solució a la dificultat que suposa la cria manual d'aquesta espècie des d'edats primerenques.

RESULTATS ESPERATS
  • Maximització del percentatge d'eclosió dels ous fèrtils
  • Maximització del percentatge de viabilitat dels pollets nascuts
  • Maximització dels ràtios de creixement, qualitat de l'emplomament i mida final dels polls
PLANTEJAMENT

Per a la realització d'aquest estudi, es compta amb ous proporcionats pel centre de cria "Ocells.net" i que són extrets dels nius el mateix dia de la posta. L'eina bàsica per a la definició del nou protocol d'incubació artificial són les incubadores DISRUPTIVE de Psittacus Catalonia. Així mateix, s'utilitzen prototips de criadora DISRUPTIVE per a les primeres fases de desenvolupament dels pollets. Els pollets s'alimenten en base a dos papilles de la marca PSITTACUS: Psittacine Crop Milk durant els primers dies de vida i Mini Hand Feeding Formula en endavant.

VALORACIÓ GENERAL

Les dades obtingudes l'any 2022 es consideren insuficients i s'opta per continuar l'estudi el 2023.

home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs