PROJECTE
RAMPHASTIDAE
Desenvolupament d'un nou protocol per a la cria manual de polls d'espècies pertanyents a la família Ramphastidae, sobre la base del subministrament d'un aliment complet en format de gel.
ÀMBIT DEL PROJECTE: Avicultura i conservació
LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Fundació Natura Parc (Mallorca), seu de Psittacus USA (Miami)

PROPOSTA

Febrer de 2022

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

Les aus de la família Ramphastidae poden arribar a ser molt prolífiques en captivitat, però sovint no incuben i/o no crien correctament a la seva progènie. Això comporta que la pràctica de la incubació artificial i posterior criança manual, sigui molt generalitzada en els centres de cria i entitats zoològiques.
No obstant això, el procés de cria manual resulta complex degut especialment al fet que els aliments comercials disponibles en l'actualitat no cobreixen adequadament les necessitats d'aquestes aus.
Un factor determinant resideix en les característiques físiques de l'aliment a subministrar als pollets. Aquestes aus estan "programades" per a rebre aliments sòlids (fruita, polls d'altres espècies, invertebrats...), no per a rebre aliments líquids. És per això que el subministrament de papilles no resulta ser un procediment d'alimentació especialment adequat per a elles.
L'ús d'aliments complets amb les característiques adequades, pot suposar un avanç important en els resultats de cria en captivitat de totes les espècies d'aquesta família.

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén establir les bases d'un nou protocol de cria manual per a aquest grup d'espècies, més segur i fàcil d'aplicar, i que al temps millori substancialment els resultats del procés de criança. Aquest nou protocol tindrà com a eix fonamental el subministrament d'un aliment complet en format de gel que, a instàncies de la Fundació Psittacus, desenvoluparà per a aquest fi l'equip de R+D de Psittacus Catalonia.

RESULTATS ESPERATS
  • Simplificació de la labor de cria manual
  • Millora dels ràtios de creixement
  • Millora de la sanitat dels ocells
  • Maximització dels percentatges de viabilitat dels polls
  • Millora de les característiques finals dels ocells criats seguint aquest protocol (pes, talla, qualitat del plomatge...)
home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs