PROJECTE
COTURNIX
Desenvolupament d'un nou protocol per a l'alimentació neonatal de pollets d'aus precocials galliformes, sobre la base del desenvolupament i aplicació d'estratègies d'estímul alimentari precoç.
ÀMBIT DEL PROJECTE: Avicultura i conservació
ENTITATS COL·LABORADORES

Psittacus Catalonia, SL.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Seu de Psittacus Catalonia a Sant Antoni de Vilamajor. Instal·lació de nursería dedicada a projectes de la Fundació.

PROPOSTA

Octubre de 2022

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

Els primers dies de vida de les cries d'aus precocials galliformes, són determinants per a la seva supervivència i correcte desenvolupament.
Quan són els propis progenitors els que incuben els ous, també guien als pollets nounats en el seu procés d'aprenentatge alimentari.
Això evidentment no és possible quan els ous són incubats artificialment. Els pollets han d'aprendre per si mateixos a menjar i sovint això es retarda en el temps amb el conseqüent afebliment i fins i tot mort de l'animal.
Està àmpliament demostrada la importància que té l'inici precoç de la ingestió d'aliments, per a un correcte desenvolupament del sistema digestiu d'aquestes aus.
Les característiques nutricionals dels aliments per a nounats, s'haurien possiblement de replantejar prenent com a referència la dieta d'aquestes aus en vida silvestre.
En espècies ornamentals aquesta problemàtica és especialment greu. Així per exemple, els pollets de faisans exòtics són realment difícils de tirar endavant amb els aliments comercials actualment existents en el mercat.
Aquesta problemàtica també afecta greument als programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades.
Aquest projecte pretén desenvolupar tècniques o protocols d'alimentació neonatal que permetin superar en major o menor grau aquesta dificultat.

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén establir les bases de nous protocols d'alimentació neonatal per a aus precocials, amb l'objectiu de millorar substancialment el percentatge d'individus que superen aquesta etapa. Aquests nous protocols tindran com a eix fonamental l'aplicació d'estratègies d'estimulació alimentària precoç. En una primera fase, per a la realització d'aquest estudi, s'incubaran artificialment un lot d'ous de guatlla i es realitzaran els primers assajos amb els nounats. En funció dels resultats obtinguts amb aquest primer grup, es plantejaran les successives etapes d'estudi.

RESULTATS ESPERATS
  • Iniciació precoç del consum d'aliments
  • Avançament de la fase de creixement intens
  • Millora dels ràtios de creixement durant la fase neonatal
  • Millora substancial del percentatge de viabilitat neonatal
home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs