PROJECTE
PSITTACUS ERITHACUS
Avaluació "in situ" de l'estatus poblacional del lloro gris de cua vermella.
ÀMBIT DEL PROJECTE: Mediambiental i de conservació
LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Camerún, Gabón i República del Congo.

PROPOSTA

Abril de 2023

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

La població de Psittacus erithacus ha sofert un important declivi en les últimes dècades, sent considerat “en perill” d'acord amb els criteris de la IUCN. La intensa desforestació que està experimentant el seu hàbitat natural, juntament amb els efectes del tràfic il·legal de fauna que continua sofrint aquesta espècie per al seu comerç com a mascota a nivell internacional, està ocasionant un declivi de les seves poblacions en tota la seva àrea de distribució. Els lloros grisos també són caçats per al seu aprofitament alimentari i per al seu ús en medicina tradicional en algunes àrees. No obstant això, es desconeix la magnitud d'aquest declivi poblacional, ja que en gran part de la seva àrea de distribució es manca d'estudis objectius que permetin avaluar la gravetat de la situació, sobretot en aquelles àrees considerades encara relativament verges i ben conservades.

OBJECTIUS

Finançar una expedició que permeti avaluar "in situ" l'estat de les poblacions de Psittacus erithacus erithacus a la República Democràtica del Congo.

La realització del projecte estarà a càrrec dels investigadors:

- Pedro Romero-Vidal (https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Romero-Vidal)
- José L Tella (https://www.researchgate.net/profile/Jose-Tella)
- Martina Carrete (https://www.researchgate.net/profile/Martina-Carrete)

home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_3_alt
ARA MACAO CYANOPTERA VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs