PROJECTE
ARA MACAO CYANOPTERA
Col·laboració amb la "Reserva las guacamayas" situada a la Selva Lancadona (Chiapas-Mèxic), amb l'objectiu de donar suport a la seva activitat de potenciació de la poblacions locals d'aquesta subespècie i millorar els seus resultats de cria en captivitat.
ÀMBIT DEL PROJECTE: Avicultura i conservació
ENTITATS COL·LABORADORES

Reserva las guacamayas i Psittacus Catalonia SL

LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Reserva Las Guacamayas. Zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera de Montes Azules

PROPOSTA

Octubre de 2021

PUBLICACIÓ

(pendent)

ESTAT DEL PROJECTE
1

Proposta a confirmar

2

Anàlisis preliminars

3

Planificació i disseny

4

Realització

5

Anàlisi i interpretació de resultats

6

Publicació de resultats

ANTECEDENTS

La cria en captivitat, així com la cria manual dels polls excedentaris dels nius dels exemplars silvestres, ha permès a aquesta comunitat reintroduir un nombre important d'exemplars d'aquesta subespècie amenaçada a la Selva Lancandona. Això ha permès incrementar el nombre d'exemplars existents i ha millorat l'estatus de la seva població en general.
Aquest tipus d'iniciatives nascudes en el propi territori són especialment valuoses i requereixen del suport d'entitats com la Fundació Psittacus.

OBJECTIUS

Aquest projecte pretén facilitar i millorar els resultats del programa de cria en captivitat, així com del programa de cria manual dels polls extrets dels nius.

RESULTATS ESPERATS
  • Increment del nombre d'exemplars obtinguts mitjançant el programa de cria en captivitat.
  • Millora en la viabilitat dels polls extrets dels nius.
  • Millora en el percentatge de polls finalment retornats a la selva.
PLANTEJAMENT

A instàncies de la Fundació Psittacus i finançat per aquesta, Psittacus Catalonia envia gratuïtament a la Reserva las Guacamayas, pinsos complets per a les etapes de manteniment i cria dels exemplars adults del centre; així com papilles per a la cria manual dels pollets nascuts en el centre i dels que han estat extrets dels nius. La pràctica de l'extracció i cria manual del tercer pollet de cada niu (si n'hi ha) possibilita la seva supervivència i el seu futur retorn al medi. La pràctica totalitat de tercers pollets moren en els nius. A més, també instàncies de la Fundació Psittacus, el personal especialitzat de Psittacus Catalonia assesora als cuidadors de la Reserva las Guacamayas en la correcta aplicació dels aliments subministrats.

VALORACIÓ GENERAL

En 2022 els atacs de les abelles africanes als nius dels guacamais, ha suposat la mort de la major part dels polls dels nius dels quals se'n feia seguiment. Caldrà esperar a la temporada de cria de 2023 per a poder valorar les repercussions del projecte.

home_projects_element_4_alt
APUS APUS VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_1_alt
EOLOPHUS ROSEICAPILLA VEURE PROJECTE
Finalizat
home_projects_element_5_alt
NYMPHICUS HOLLANDICUS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_9_alt
PYRRHURA MOLINAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_2_alt
MODEL DE CRIANÇA INTEGRAL Properament
En curs
home_projects_element_8_alt
COTURNIX VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_7_alt
RAMPHASTIDAE VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_10_alt
TAURACO Properament
Previst
home_projects_element_11_alt
LANIUS MINOR VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_12_alt
CISSA CHINENSIS VEURE PROJECTE
En curs
home_projects_element_13_alt
PSITTACUS ERITHACUS VEURE PROJECTE
En curs